Nápověda
Vyjádření o existenci sítě:
Zadejte číslo žádosti o existenci sítě (vydané dříve):
nebo vložte soubor se situací (DGN verze 7):
Žádost o stanovisko:
Přípojky:
Typ řízení:
Umístění stavby:
k vydání územního rozhodnutí
ke zjednodušenému územnímu řízení
k veřejnoprávní smlouvě
Povolení stavby:
Demolice:
Ostatní:
Další strana