Nápověda
Vyjádření o existenci sítě:*
Zadejte číslo žádosti o existenci sítě (vydané dříve, např. 2022xxxx). K načtení dat dojde až při přechodu na další stranu:
nebo vložte soubor se situací (DGN verze 7):
nebo číslo předchozí žádosti k PD pro doplnění údajů (např. 2022xxxx):
Žádost o stanovisko:* ........ (zatrhněte všechny položky, které jsou součástí stavby)
Objekty:
Přípojky:
Liniové stavby - včetně objektů na nich:
Ostatní:
Vodohospodářské stavby (VH stavby):
Typ řízení: ........ (zatrhněte všechny požadované typy řízení dle požadavku stavbeního úřadu)
Umístění stavby:
Povolení stavby:
Demolice:
Ostatní:
* Další strana