Nápověda
Žadatel:
Fyzická osoba Právnická osoba
Příjmení
Jméno
Titul
Obec - doručovací adresa
PSČ
Ulice / č.pop. / č.orient /
E-mail
Telefon
Fax
Stavebník (investor):
Stavebník je totožný se žadatelem
Fyzická osoba Právnická osoba
Příjmení
Jméno
Titul
Obec
PSČ
Ulice / č.pop. / č.orient /
E-mail
Telefon
Fax
Název stavby
Váš dopis značky/ze dne
Obec
Číslo popisné
Stavební úřad
Katastrální území
Parcelní číslo/čísla
 
Zpracování osobních údajů
Žadatel  uděluje společnosti VAK Hodonín, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti.
K jiným účelům nebude těchto údajů použito.
 
Lokalizovat území na mapě podle:
Lokalizace adresou Lokalizace výběrem
* Další strana