Nápověda

Trasy všech zakreslených inženýrských sítí nelze brát jako závazné bez ověření a vytýčení našimi pracovníky. Především průběhy přípojek jsou většinou fiktivní. Pokud zadáte špatný email, stanovisko nedorazí.

Žádost o stanovisko i existenci sítě nelze podat skrze datovou schránku ani e-mailem. Je nutné podat žádost pouze v této aplikaci iGIS.WEB

Zobrazení průběhu sítí

Můžete si zdarma prohlédnout průběhy vodovodních a kanalizačních sítí.

Potřebuji vyjádření o existenci sítí

Toto stanovisko slouží pouze k vyjádření o existenci inženýrských sítí jako podklad pro informaci o území a ke zpracování příslušné projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území. "Současně můžete obdržet i výkres v DGN".

Žádost o vydání stanoviska

Využitím těchto online formulářů usnadníte rychlejší zpracování. Podaná žádost bude zpracována pouze v případě jejího kompletního vyplnění. V případě nekompletní žádosti bude žadatel písemně vyzván k odstranění nedostatků. Pokud žadatel nedostatky v žádosti neodstraní ve lhůtě 14 kalendářních dnů od doručení výzvy, žádost bude odstraněna. Odesláním žádosti žadatel potvrzuje souhlas s výše uvedeným.

Přihlášení / registrace

Pro uživatele, kteří potřebuji vyjádření o existenci sítě častěji. Není nutné pak vyplňovat údaje žadatele.